Aktiviteter

Pressmeddelande: Inbjudan till öppet möte om hur vi kan förbättra arbetsvillkoren i välfärden

Plats: Höganäs Bibliotek, Café Amanda
Datum: 2013-11-19
Tid: 19.00-21.00

Vänsterpartiet har länge prioriterat välfärdsfrågor. Vi är välfärdspartiet i svensk politik. Vänsterpartiet är det enda parti som klart och tydligt säger nej till privata vinstintressen i välfärden. Vi har lagt konkreta och genomförbara förslag på hur svensk välfärd kan avkommersialiseras. Ett stopp för vinstuttag i välfärden kommer vara vår högst prioriterade fråga i valrörelsen 2014. Vi kommer inte ingå i en regering som fortsätter dagens privatiseringspolitik.

I Höganäs har Vänsterpartiet ända sedan före valet 2010 prioriterat välfärdsfrågorna. Vi vill avskaffa utmaningsrätten och vi säger nej till att äldreboenden och andra kommunala verksamheter läggs ut på entreprenad till vinstsyftande företag.

Vi nöjer oss inte med ett vinststopp i välfärden. Vi ser också att vår gemensamma välfärd måste utvecklas och förbättras. Inte minst måste välfärdens arbetare få bättre arbetsvillkor. Runt om i landet ser vi hur kommuner, ofta rödgrönt styrda, förbättrar välfärdsarbetares villkor till exempel genom att ge de anställda rätt till heltid och avskaffa delade turer.

Till mötet har vi bjudit in Hanna Gedin från Vänsterpartiet Malmö. Hon kommer att berätta om hur rödgröna Malmö arbetar för en jämställd personalpolitik genom att höja lönen i kvinnodominerade yrken, göra heltid till en rättighet och öka de anställdas inflytande. Lene Pedersen, ordförande Kommunal sektion 30, deltar i mötet för att informera om arbetsvillkoren för Kommunals medlemmar i Höganäs. Inger Nilsson, som sitter i socialnämnden i Höganäs för Vänsterpartiet, samt Emma Wennerholm, som ordförande i Vänsterpartiet och aktiv i Kommunal sektion 30, deltar också i mötet.

Emma Wennerholm, ordförande Vänsterpartiet Höganäs, säger:

– Vi hoppas att många vill komma till mötet och delta i diskussionerna om hur vi kan förbättra villkoren för välfärdens arbetare. Vänsterpartiet tar på sig uppgiften att driva välfärdsfrågorna hårt inför valet 2014. Vi vill bygga världens bästa välfärd och för det krävs att de som arbetar i välfärden får goda arbetsvillkor och möjligheter till utveckling. För oss som feministiskt parti är det också självklart att prioritera välfärdsfrågorna. Många kvinnor arbetar i välfärden och det är kvinnor som drabbas hårdast när välfärdens kvalitet försämras.

Helsingborgs Dagblad uppmärksammar mötet.

Dela den här sidan:

Kopiera länk