Debatt

Arbeta för folkomröstning

Anders Malmsten har rätt i att Péter Kovács syn på Höganäs hamns framtid inte delas av hela fullmäktige. Vänsterpartiet vill att hamnområdet bevaras och utvecklas som ett område för alla i Höganäs, som ett område för rekreation, gemenskap och båtliv. I år arrangeras inte något midsommarfirande i centralorten. Hamnområdet skulle vara en ypperlig plats för detta. Vi menar att det är viktigt med mötesplatser där alla är och känner sig välkomna. Gemensamma grönområden är värdefulla, inte minst för de som inte har tillgång till egna trädgårdar. Vi vill inte att hamnområdet privatiseras. Höganäs hamn ska inte exploateras med hotell och bostäder. Kommunen ska inte sälja ut någon mark i hamnområdet.

Vänsterpartiet stödjer arbetet för en folkomröstning om Höganäs hamns framtid. De aktiva i Rädda Höganäs hamn har gjort och gör en berömvärd insats för att låta höganäsarna göra sina röster hörda i denna viktiga fråga. Vänsterpartiet uppmanar alla att aktivt arbeta för att en folkomröstning om Höganäs hamns framtid hålls.

Inger Nilsson och Emma Wennerholm
Vänsterpartiet Höganäs

Insändare publicerad i Helsingborgs Dagblad 2013-06-27

Dela den här sidan:

Kopiera länk