Debatt

Bort med löneskillnaderna

15:51-rörelsen bildades förra året. Kvinnorörelsens organisationer, politiska kvinnoförbund och fackliga organisationer gjorde gemensam sak kring ett mål – jämställda löner. I år byter vi namn till 15:52 och i dag, på internationella kvinnodagen, manifesterar vi vårt budskap över hela landet; kvinnor har rätt till lön hela dagen.

Kvinnors löner är i snitt 14,1 procent lägre än mäns. Omräknat i tid betyder det att kvinnor inte får betalt för en timme och åtta minuter – varje dag. Kvinnor arbetar alltså gratis efter 15:52 om man räknar att en arbetsdag är mellan 08-17. Beräknat på en medellön som omräknats till heltid betyder 14,1 procent i löneskillnad att kvinnor under ett arbetsliv tjänar 2 miljoner kronor mindre än män. Om deltidslöner inte räknas upp till heltider blir den faktiska skillnaden 3,6 miljoner.

Löneskillnader mellan kvinnor och män finns vid de första jobben och ökar sedan resten av arbetslivet. Vi vet också att kvinnor utför mer obetalt arbete, är mer föräldralediga och ofta arbetar deltid ofrivilligt.

Mönstret är tydligt. Det finns kraftfulla strukturer som drar kvinnor bort från betalt arbete och mekanismer som gör att kvinnodominerade yrken inte har löner som svarar mot kompetens och ansvar.

Vi i 15:52-rörelsen menar att det krävs ett gemensamt, långsiktigt arbete om vi ska få jämställda löner. Vi har några förslag som vi är övertygade om skulle föra arbetet framåt:

– I dag ska lönekartläggningar göras av arbetsgivare vart tredje år. Vi vill att det ska ske varje år.

– Ge JA-delegationen för jämställdhet i arbetslivet i uppdrag att dels klarlägga de mekanismer som skapar värdediskriminering och ojämställda löner, dels ge förslag på hur värdediskriminering kan motverkas.

– Stimulera jämställt uttag av föräldraledigheten.

– Ge kvinnor och män samma rätt till heltidsarbete.

Tiden rinner iväg. Vi har inte råd att – med dagens takt – vänta 68 år på att kvinnor ska få lön hela dagen.

15:52-rörelsen i Höganäs genom Ulrika Axelsson (C), Anneli Eriksson (S, Vaike Fors (MP), Cecilia Nilsson (Kvinnojouren i Höganäs), Michael Nilsson (Handelsanställdas förbund Helsingborg), Emma Wennerholm (V).

Debattartikel publicerad i Helsingborgs Dagblad 2013-03-08.

Dela den här sidan:

Kopiera länk