Aktiviteter

Den skånska vården är i kris

Socialstyrelsen kopplade nyligen fem dödsfall på Skånes universitetssjukhus till platsbrist och underbemanning. Nedskärningarna i sjukvården och tvångssammanslagningen till SUS har lett till att Skåne nu är ett av de områden i hela Europa som har minst antal vårdplatser per invånare. Bara under 2012 har 140 vårdplatser försvunnit från SUS.

Socialstyrelsen kopplade nyligen fem dödsfall på Skånes universitetssjukhus till platsbrist och underbemanning. Nedskärningarna i sjukvården och tvångssammanslagningen till SUS har lett till att Skåne nu är ett av de områden i hela Europa som har minst antal vårdplatser per invånare. Bara under 2012 har 140 vårdplatser försvunnit från SUS.

Istället för att ta ansvar för patientsäkerheten är de styrande borgerliga och miljöpartistiska politikerna i färd med att pressa igenom nya nedskärningar och anställningsstopp har införts. Personalen går på knäna och känner daglig frustration att inte kunna ge den vård som krävs.

Sammanslagningen till SUS är på flera sätt ett vårdpolitiskt fiasko som har drabbat specialistvården i så väl Malmö som Lund. Ändå verkar det inte finnas några planer att ompröva tvångsfusionen. Nyligen har den grönblåa majoriteten totalt avslagit Vänsterpartiets motion om att rätta till alla misstag och genomföra en hållbar förändringsprocess för universitetssjukvården. Majoriteten vill tyvärr inte se problemen i verkligheten.

Men problemen är begränsade till Malmö och Lund. Nedskärningarna som fortsätter med full kraft under 2013 innebär att:

– 50-100 tjänster skärs ner i Ystad

– Helsingborgs lasarett hotas med höga viten på grund av bristen på vårdplatser

– Städningen inom primärvården i Kristianstad privatiseras och minskas från 5 till 1,23 timmar per vårdcentral

– I Landskrona har man lagt ner vårdcentralen i Norrestad och drabbas nu av neddragningar vid lasarettet.

– I Hässleholm ryktas det om att operationsverksamheten ska försvinna helt under våren

Och så vidare. Listan är lång och fortsätter – underskottet från 2012 tar sjukhusen med sig in i 2013. I motionen förslog vi i Vänsterpartiet att Region Skåne bör tillföra vården de resurser som behöver samt se över de missförhållanden som skapats i samband med sammanslagningen av sjukhusen i Malmö och Lund.

Vi uppmanar de styrande: Kom ut ur ert elfenbenstorn! Se verkligheten och det kaos ni har skapat. Rätta till misstagen och återupprätta en hög kvalité och patientsäkerhet i den skånska vården.  Därför bjuder vi in till en offentlig kriskommission för den skånska sjukvården.

Kriskommissionens uppgift är att lyssna till patienternas, anhörigas och personalens upplevelser och berättelser om den verklighet de möter dagligen inom den skånska sjukvården. Det kan både handla om egna och/eller andras erfarenheter och upplevelser. Så kontakta oss, vi kämpar för den skånska vården och vill ha din hjälp.

Kontakta oss (anonymt eller med namn) och berätta om dina eller andras erfarenheter:

– Via e-post: [email protected] eller direkt till Vänsterpartiets gruppledare Vilmer Andersen ([email protected], 0705-85 22 24)

– Via hemsidan: använd kontaktformuläret direkt på hemsidan

– Via Facebook: vår sida Kriskommissionen för den skånska vården

– Via Twitter: använd hashtagen #kriskommissionen

– Via vanlig post: Vänsterpartiet Skåne, Nobelvägen 51, 214 33 Malmö. Märk brevet med ”kriskommissionen”

Dela den här sidan:

Kopiera länk