Aktiviteter

Prata om jobbet

”Prata om jobbet” är första steget i Vänsterpartiets kampanj ”Vi är människor, inte maskiner”, en kampanj vars mål är att skapa trygga anställningar och bra arbetsvillkor för alla som arbetar. Vi kommer att syna flera olika branscher, lyssna på människors berättelser om deras vardag och ta fram politiska förslag som gör vardagen bättre och tryggare.

Alla har rätt till arbete och alla har också rätt till goda villkor på jobbet.

Du kan medverka i vår kampanj genom att gå in på sidan www.prataomjobbet.se och dela med dig av dina erfarenheter från arbetslivet. Sprid också gärna sidan och berättelserna på Facebook eller Twitter. På Twitter använder vi hashtaggen #prataomjobbet.

Berätta om kampanjen för dina arbetskamrater.

I Höganäs har vi lagt en motion om Vita jobb som en del av kampanjen. Genom att använda Vita jobb-modellen vid kommunala upphandlingar minskar vi risken för att våra skattemedel hamnar hos företag med dåliga arbetsvillkor.

Länkar:
Kampanjsidan Prata om jobbet.
Prata om jobbet för ett bättre arbetsliv.
Vänsterpartiet vill ta krafttag mot skattefusk och svartjobb.
Prata om jobbet på Facebook.
Jonas Sjöstedt: Scans prioriteringar – en grogrund för främlingsfientlighet.
Jonas Sjöstedt & Josefin Brink: Det är dags för en rättvis arbetslinje.
Sjöstedts hårda paket till regeringen.
Se en film där Josefin Brink presenterar Vänsterpartiets arbetslivskampanj.

Dela den här sidan:

Kopiera länk