Aktiviteter

Vänster för framtiden – Hur gör vi Höganäs tillgängligt för alla?

Vänsterpartiet Höganäs bjuder in till öppet möte med Bengt Silfverstrand, ordförande i DHR Höganäs, om hur vi kan göra Höganäs tillgängligt för alla.

Bengt Silfverstrand har länge varit engagerad i frågor kring funktionshindrades rättigheter. Kom och lär av hans mångåriga engagemang och ta del av DHR:s syn på tillgänglighetsfrågor i Höganäs kommun.

Vad kan och bör politiker göra för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet?

Dag: Tisdag 24 april
Plats: Café Amanda, Höganäs Bibliotek
Tid: 19.00

Välkomna!

Detta är det andra mötet i vår serie Vänster för framtiden. Det första mötet handlade om avgiftsfri kollektivtrafik. Nästa möte hålls den 22 maj. Då bjuder vi in Ana Rubin från Vänsterpartiets partistyrelse för att samtala kring sex timmars arbetsdag.

Dela den här sidan:

Kopiera länk