Debatt

Partistödet och sekreteraren

På fullmäktige den 15/12 gav Péter Kovács Vänsterpartiet rätt i vår kritik av hur högeralliansen behandlat frågan om partistödet och den politiske sekreteraren. Om en politisk sekreterare anställts ska det enligt kommunallagen beaktas när partistödet beslutas. Vi frågade om detta i en interpellation och på kommunfullmäktige den 10/2 fick vi svaret att de ”tittade på frågan i budgetarbetet” men ”beslutade att inte föreslå några förändringar i partistödet”.

Vi föreslog sedan i en motion ”att partistödet för samtliga partiet som ingår i högeralliansen (C, FP, KD, M) sänks proportionerligt partierna emellan med en summa som sammanlagt motsvarar kostnaden för den politiske sekreterare”. Motionen avslogs den 24/11 med motiveringen att ”ingen fullmäktigeledamot tagit upp frågan om stödets storlek till prövning i budgetdebatten”.

Under fullmäktige den 15/12 frågade vi hur högeralliansen motiverat sitt beslut att anställa en politisk sekreterare utan att samtidigt föreslå förändringar i partistödet. Den frågan fick vi inget svar på. Enligt svaret den 10/2 på vår interpellation var de medvetna ”om vad kommunallagen säger om partistödet i ett fall där man tillsätter en politisk sekreterare”. Trots detta valde alltså högeralliansen då att inte föreslå någon förändring av partistödet.

Det finns tre olika sätt att lösa problemet:

1. Den politiske sekreteraren avskaffas.

2. Högeralliansens partistöd sänks med en summa som motsvarar kostnaden för den politiske sekreteraren.

3. Oppositionspartiernas partistöd höjs med med en summa som motsvarar kostnaden för den politiske sekreteraren.

Tyvärr valde högeralliansen den för skattebetalarna dyraste lösningen.

Vänsterpartiet ser hellre, precis som vi föreslog i vår motion, ”att partistödet för samtliga partier som ingår i högeralliansen (C, FP, KD, M) sänks proportionerligt partierna emellan med en summa som sammanlagt motsvarar kostnaden för den politiske sekreteraren”.

Emma Wennerholm
Inger Nilsson

Insändare publicerad i Helsingborgs Dagblad 2011-12-21

Dela den här sidan:

Kopiera länk