Interpellationer

Interpellation om hur Höganäs kommun kvalitetsgranskar privatiserade verksamheter

Den senaste tiden har massmedia rapporterat om flera fall av vanvård i privatiserad äldreomsorg. Rapporterna har gällt såväl Carema som Attendo. Vänsterpartiet har länge varnat för att välfärd som drivs med syfte att skapa privat vinst leder till sämre kvalitet. Vi menar att det är oansvarigt att låta skattemedel läcka från välfärden till privat vinst. Vi har också framhållit värdet av en demokratiskt styrd välfärd som allmänheten har insyn i genom offentlighetsprincipen samt vikten av en lagstadgad meddelarfrihet för personalen. Vi menar att privatiseringarna av välfärden måste stoppas, att redan privatiserade verksamheter måste återtas samt att mer resurser måste tillföras välfärden.

Det politiska ansvaret för fallen av vanvård av äldre faller tungt på de ansvariga för privatiseringarna av välfärden. I Höganäs kommun har den styrande högeralliansen infört utmaningsrätten för att få fart på privatiseringarna. Målet är att privatisera 50 procent av kommunens verksamhet. I de fall av vanvård som nu fått massmedial uppmärksamhet har vi sett exempel på att man ökat vinsten genom att skära i kostnaderna. Enligt kommunalråd Péter Kovács finns “ingen direkt koppling mellan bemanning och resultat och kvalitet”. (Helsingborgs Dagblad 2010-08-31). Det tycker vi är ett oroväckande uttalande.

Äldreminister Maria Larsson (KD) framhåller att kommunerna måste ta ett större ansvar för kvaliteten inom äldreomsorgen: ”De måste ta ett mycket större ansvar för uppföljning, jag tror att de tar för lättvindigt på detta i dag”. (Dagens Nyheter 2011-11-12).

Eva Sveman, förbundsjurist SKL, framhåller att kommunerna måste ha regelbundna uppföljningar och att kontrollerna ska vara oanmälda. (Studio Ett, Sveriges radio 2011-11-14).

Dokumentären Vi gav dom vår pappa (SVT2 2011-11-06) visar att det inte går att lita på vårdbolagens egna uppgifter om verksamheten. Charlene Harrington, professor vid University of California, har kommit fram till att en vinstdrivande äldreomsorg kräver en omfattande kontrollapparat, en kontrollapparat som förutsätter fusk.

Privatiserad verksamhet är inte transparent så som offentlig verksamhet är i och med att offentlighetsprincipen inte gäller. De anställda har heller inte samma lagstadgade meddelarfrihet som gäller inom offentlig verksamhet. Att meddelarfrihet är inskriven i avtalen mellan den privata utföraren och kommunen ger inte samma skydd för de anställda som lagstadgad meddelarfrihet. Ett konkret exempel på detta är Korsnäsgården i Falun. Där är meddelarfrihet inskriven i avtalet mellan Carema och kommunen. Men när en praktikant påtalade vanvård (en döende man lämnades ensam framför TV:n) anklagades hon av ledningen för att ha brutit mot tystnadsplikten. Detta ledde till att praktikanten inte orkade fullfölja en anmälan till patientombudsmannen i Falun. (Dagens Nyheter, 2011-11-13).

Med anledning av ovanstående vill Vänsterpartiet Höganäs fråga kommunalråd Péter Kovács (M):

På vilka sätt försäkrar sig Höganäs kommun att privatiserade verksamheter, till exempel sådana som drivs på entrepenad, håller hög kvalitet samt erbjuder goda arbetsvillkor?

Vänsterpartiet Höganäs

2011-11-20

Inger Nilsson   Mikael Nilsson

Länkar:
”Det finns en naiv tro på konkurrens i välfärden”. (Dagens Arena 2011-11-10).
Äldre mindre nöjda i kommuner med kundval. (Dagens Arena 2011-11-15).
Få valmöjligheter inom äldreomsorgen. (Sveriges Radio 2011–11-21).
Pengar till äldrevården minskar. (Dagens Nyheter 2011-11-17).
Personal personal personal. Rosas blogg 2011-11-20).
Vinstmaximeringen är grundproblemet. (Norrköpings Tidningar 2011-11-19).
Regeringen pratar med kluven tunga. (Aftonbladet 2011-11-18).
En värdig äldreomsorg – avgörande samhällsfråga. (Feministiskt perspektiv 2011-11-18).
Mer kontroll löser inte de verkliga problemen. (Svenska Dagbladet 2011-11-17).
En liten sida om riskkapitalbolag i äldreomsorgen.
Äldreomsorgen i 127 kommuner kan tvångsprivatiseras.
Släpp ut mormor. Vänsterpartiets äldreomsorgskampanj.
P1 Medierna om meddelarskydd.
Vad väger en kissblöja? (Expressen 2011-11-16).
Helsingborgs Dagblad uppmärksammar vår motion.
Vänsterpartiet Landskrona frågar om riskkapitalbolag.
Helsingborgs kommun inför oanmälda besök i privatiserad äldreomsorg.
Carema stod till svars. (Helsingborgs Dagblad 2011-1124).

Dela den här sidan:

Kopiera länk