Massmedia

Pressmeddelande: Vi vill ha Kullagymnasiet kvar i kommunal regi!

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Höganäs 2011-06-08

Vi vill ha Kullagymnasiet kvar i kommunal regi!

Högeralliansen vill privatisera hälften av all kommunal verksamhet. Vänsterpartiet Höganäs anser att dessa privatiseringar hotar vår gemensamma välfärd. Vård, skola och omsorg och annan välfärdsverksamhet ska ägas och styras gemensamt. Privatiseringarna hotar verksamheternas kvalitet och innebär en inskränkning i vår demokrati eftersom vi inte längre styr över verksamheten genom våra valda ombud. De anställdas rättigheter försämras också när offentlig verksamhet går över i privat regi. Privatiseringarna leder också till att skattemedel som borde användas till verksamheterna omvandlas till vinst i företag. Vänsterpartiet vill istället värna, utveckla och utvidga vår gemensamma välfärd.

För att uppnå sitt mål om omfattande privatiseringar har högeralliansen i Höganäs infört utmaningsrätten, som innebär att företag kan utmana kommunen om att driva kommunala verksamheter. Senast i raden av utmaningar är Lernias utmaning av Kullagymnasiet. Kullagymnasiet är en bra skola med engagerade lärare. Den bör inte privatiseras utan istället bör Höganäs kommun investera i vår framtid genom att investera i Kullagymnasiet. Våra kommunala skolor är hotade av den borgerliga skolpolitiken som tillåter en överetablering av privatskolor.

Vänsterpartiet Höganäs kommer på olika sätt skapa opinion mot högeralliansens privatiseringsplaner. Vi vill att utmaningsrätten avskaffas och att vi istället utvecklar vår gemensamma välfärd. Lernias utmaning av Kullagymnasiet visar tydligt hur högerpartierna i Höganäs kommun låter sin ideologiska övertygelse drabba kommunal verksamhet och kommunens anställda. Utmaningen skapar oro bland lärare, föräldrar och elever strax före terminsavslutningen.

Vi vill ha Kullagymnasiet kvar. Vänsterpartiet vill bidra till att skapa opinion till försvar för vårt kommunala gymnasium. Vi kommer att samlas utanför Gruvsalen, Stadshuset klockan 17.30 torsdagen den 9 juni för att ordnat och värdigt visa utbildningsnämnder ledamöter att vi vill att de tackar nej till Lernias utmaning av Kullagymnasiet. Vi hälsar alla välkomna som vill delta i protesten under ordnade former tillsammans med oss.

Emma Wennerholm, ordförande Vänsterpartiet Höganäs

Dela den här sidan:

Kopiera länk