Debatt

Demokratins pris – 50 000 kronor?

På senaste fullmäktige fick Vänsterpartiet bannor för att vi lämnar in motioner. Varje motion kostar 50 000 kronor fick vi höra. Vi trodde att det var bra med aktiva partier men i Höganäs ska man tydligen helst sitta stilla i båten och låta kommunledningen i ensamt majestät ta ut färdriktningen.

Vänsterpartiet Höganäs ser som sin uppgift att bedriva en aktiv oppositionspolitik, såväl parlamentariskt som utomparlamentariskt.

Vi är ett socialistiskt och feministiskt part på ekologisk grund. Eftersom Höganäs styrs av en högerallians är det därför helt naturligt att vi har en del synpunkter på den förda politiken. Vänsterpartiet har bara ett mandat i fullmäktige, men vi kommer göra vårt bästa för att utnyttja det mandatet och aktivt representera dem som röstat på oss.

Vi kan härmed informera kommunledningen om att vi planerar en motion om Rätt till heltid – möjlighet till deltid, stopp på delade turer inom exempelvis hemvården samt en motion om Rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid.

Vi avvaktar med att lämna in dessa motioner och ger på så vis kommunledningen chansen att spara 100 000 kronor genom att själva ta sig an våra reformförslag.

Vi har också en fråga till kommunledningen. Vad kostar varje utmaning som leder till offentlig upphandling kommunen?

Emma Wennerholm
ordförande Vänsterpartiet Höganäs
Inger Nilsson
gruppledare Vänsterpartiet Höganäs

Insändare publicerad i Helsingborgs Dagblad 2011-04-02.

Dela den här sidan:

Kopiera länk