Aktiviteter

Årsmöte i Vänsterpartiet Höganäs

Vänsterpartiet Höganäs har hållit årsmöte fredagen den 18 mars 2011.

Emma Wennerholm omvaldes som ordförande och Mikael Nilsson omvaldes som kassör. Övriga ordinarie ledamöter är: Inger Nilsson (gruppledare), Gunilla Fruerlund och Erik Edwardson. Ralf Adin valdes till suppleant i styrelsen. Kenth Rosdahl valdes till revisor. Mariette Rosenlöf agerade mötesordförande under årsmötet.

Vänsterpartiet Höganäs har ett mandat i fullmäktige och ingick i valteknisk samverkan med Socialdemokraterna och Miljöpartiet efter valet 2010. Vänsterpartiet Höganäs är representerade i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, byggnadsnämnden, miljötillsynsnämnden, socialnämnden och utbildningsnämnden. Vänsterpartiet har efter valet fått många nya medlemmar. En Framtidskommission är tillsatt som arbetar med frågor kring partiets politik och organisation. Vänsterpartiet har just dragit igång kampanjen Världens bästa sjukvård som ska driva opinion för en offentligt styrd och ägd sjukvård.

Även för Vänsterpartiet Höganäs är privatiseringarna den högst prioriterade frågan. Vi vill värna och utveckla vår gemensamma välfärd som hotas av högeralliansens omfattande privatiseringsplaner. De har infört utmaningsrätten och deras ambition är att privatisera 50 procent av kommunens verksamhet. Vänsterpartiet Höganäs vill bidra till att skapa ett brett motstånd mot dessa privatiseringsplaner. Vänsterpartiet Höganäs kommer bedriva en aktiv oppositionspolitik såväl parlamentariskt som utomparlamentariskt.

Dela den här sidan:

Kopiera länk