Massmedia

Pressmeddelande: Sälj hela skiten!

Pressmeddelande Vänsterpartiet Höganäs

Vänsterpartiet Höganäs skänker ett exemplar av boken Sälj hela skiten! Eller hur privatiseringarna raserar den gemensamma välfärden till varje ledamot i Höganäs kommunstyrelse.

I Höganäs kommun vill högeralliansen sälja ut minst 50 procent av den kommunala verksamheten. För att sätta fart på privatiseringarna har man infört den så kallade utmaningsrätten.

De kommunala välfärdsverksamheterna byggdes upp för att tillgodose människors behov. De kommunala välfärdsverksamheterna styr vi över gemensamt genom våra valda ombud. De kommunala välfärdsverksamheterna bedriver sin verksamhet öppet, vi har alla rätt till insyn i verksamheterna genom offentlighetsprincipen. De anställda i de kommunala välfärdsverksamheterna har ett starkare skydd mot repressalier om de har anledning att larma om missförhållanden i verksamheterna än vad anställda i privat verksamhet har.

Privatiseringarna leder till att vi går från välfärdssystem till affärssystem, att marknadslogiken blir styrande i de verksamheter som byggts upp för att ge samtliga medborgare rätt till vård, omsorg och utbildning.

Privatiseringarna leder till att våra skattemedel omvandlas till vinst i privata företag istället för att användas till att förbättra och utveckla verksamheterna. Privatiseringarna innebär reella inskränkningar i vår demokrati genom att vi inte längre styr över välfärden genom våra valda ombud, genom att vi inte längre har samma insyn i verksamheterna och genom att de anställdas demokratiska rättigheter försvagas. Privatiseringarna leder till att vi förvandlas från medborgare till kunder.

Privatiseringarna leder till att de kommunala välfärdsverksamheterna splittras. Om en verksamhet läggs ut på entrepenad får det konsekvenser även för andra verksamheter.

Vänsterpartiet Höganäs vill avskaffa utmaningsrätten och stoppa privatiseringarna i Höganäs kommun. Det är vår förhoppning att även borgerliga politiker i Höganäs kommun vill delta i den nödvändiga diskussionen om hur vi vill att vård, omsorg och utbildning ska bedrivas i framtiden. Vill vi verkligen ha ett samhälle där allt mer styrs enligt affärsprinciper? Om högeralliansen uppnår sitt mål om att privatisera minst 50 procent av den kommunala välfärdsverksamheten är det ett systemskifte som genomförs.

Välfärdsfrågorna är centrala för Vänsterpartiet. Vi har därför skickat ett exemplar av boken Sälj hela skiten? Eller hur privatiseringarna raserar den gemensamma välfärden till varje ledamot av Höganäs kommunstyrelse. Vi hoppas att boken blir läst av samtliga och att den ger upphov till diskussioner i partierna samt i nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Emma Wennerholm, ordförande Vänsterpartiet Höganäs
E-post: [email protected]
http://hoganas.vansterpartiet.se

Dela den här sidan:

Kopiera länk