Debatt

Diskussion saknas om skatebanans placering

Äntligen kommer en ordentlig skateanläggning byggas i Höganäs! När den blir verklighet har Höganäs kommun visat att vi menar allvar med orden ”skapa ett attraktivt Höganäs för yngre”. Flera förslag på placering av anläggningen har diskuterats. Kultur- och fritidsnämnden förordade Kvickbadet. Péter Kovács har tidigare menat att skateanläggningen skulle ingå i ”Folkparken-Julivallen-projektet”. Nu är det vid Kullagymnasiet man tänkt sig att bygga.

Vänsterpartiet är framför allt glada över att skateanläggningen nu ser att bli verklighet inom en snar framtid. Vi ser också fördelar med att bygga vid Kullagymnasiet. Men många argument talar också för Kvickbadet. På Kvickbadet får den en central och attraktiv placering, vi skapar en mötesplats över generationsgränserna och vi menar att det vore till glädje för såväl skateboardåkarna som för oss andra. En skateanläggning vid Kvickbadet skulle kunna bidra till liv och rörelse i centrala Höganäs.

Det vi nu efterfrågar är att frågan diskuteras i kommunfullmäktige. Fördelar och nackdelar med olika placeringar bör vägas mot varandra. Vi har förstått att Höganäs Skateboardförening nu tycker att det vore bra att placera skateanläggningen vid Kullagymnasiet. De är experter i frågan och deras åsikt bör väga tungt när beslutet fattas.

Men detta är en fråga som berör fler än skatarna. Vi ställer oss frågande till att Péter Kovács i Helsingborgs Dagblad 2011-02-13 slår fast att ”Nordvästra Skånes bästa skejtpark ska ju byggas på Kullagymnasiet och vara klar i höst”. Var och när har det beslutet fattats?

Vänsterpartiet Höganäs vill att en riktigt bra skateanläggning byggs inom en snar framtid och att beslutet om placering fattas på ett demokratiskt sätt med stor hänsyn till vad Höganäs Skateboardförening tycker.

Inger Nilsson
Emma Wennerholm
Mikael Nilsson
Vänsterpartiet Höganäs

Insändare publicerad i Helsingborgs Dagblad 2011-02-18.

Länkar:
Skatepark ska utredas (Helsingborgs Dagblad 2009-06-14)
Delade meningar om placeringen (Helsingborgs Dagblad 2010-01-12)
Politiker positiva till skejtplacering (2011-02-05)

Läs också våra tidigare insändare i frågan:
Skatepark vid Kvickbadet
Svar om skatepark vid Kvickbadet

Dela den här sidan:

Kopiera länk