Debatt

Privatiseringar splittrar

”Det kommunala är unikt – vi finns kvar imorgon också”, står det i årets första nummer av Höganäs information. De orden skriver vi i Vänsterpartiet Höganäs under på. Det är sorgligt att den styrande högeralliansen i kommunen inte håller med om detta. De vill privatisera minst 50 procent av den kommunala verksamheten och för att sätta fart på privatiseringarna har de infört den så kallade utmaningsrätten. Vänsterpartiet har en rad argument mot privatiseringar. Privatiseringar leder till att skattemedel går till privata vinster. Vi förlorar inflytandet över det vi tidigare styrt över genom våra valda ombud. Insynen i verksamheten försvinner i och med att offentlighetsprincipen inte gäller i privat verksamhet. De anställdas meddelarfrihet är mycket svagare i den privata sektorn än i den offentliga. Privatiseringarna splittrar kommunens verksamhet och försvårar koncerntänkande.

På kort tid har ni flera av kommunens verksamheter utmanats. Nu är kommunens städning och växel/telefoni hotade av privatisering. Vi i Vänsterpartiet kan tänka oss att detta skapar en hel del oro bland de anställda. Arbetet är en stor och viktig del av våra liv. Av den anledningen anser vi i Vänsterpartiet Höganäs att företrädare för de borgerliga partierna offentligt ska informera allmänheten om varför de absolut vill privatisera offentligt driven verksamhet. Och vad tycker städarna och de anställda i kommunens växel.

Emma Wennerholm
ordförande Vänsterpartiet Höganäs

Inger Nilsson
politisk gruppledare Vänsterpartiet Höganäs

Insändare publicerad i Helsingborgs Dagblad 2011-02-02.

Dela den här sidan:

Kopiera länk