Kommunalpolitik

Motion om sommarjobb till ungdomar

MOTION

Sommarjobb till alla ungdomar från årskurs nio till och med årskurs tre på gymnasiet

Sommaren 2010 fanns ett hundratal sommarjobb för ungdomar födda 1993 och 1994 att söka. Det var en välkommen satsning men antalet sökande överskrider antalet platser. Många ungdomar som vill ha sommarjobb får inget sommarjobb. Att få ett sommarjobb ger våra ungdomar en första kontakt med arbetslivet och kan betyda mycket för den personliga utvecklingen och för framtida val av studier och yrkesliv. Vi behöver också få in de unga på våra arbetsplatser, såväl kommunala som privata, för att med hjälp av deras idéer och kunskap utveckla vår verksamhet. I Nynäshamns kommun har under tre år i rad alla ungdomar från årskurs nio till och med årskurs tre på gymnasiet erbjudits sommarjobb under tre veckor till avtalsenlig lön.

Vänsterpartiet Höganäs yrkar

att kontakt tas med Nynäshamns kommun för att ta del av deras erfarenheter av att erbjuda samtliga ungdomar från årskurs nio till och med årskurs tre på gymnasiet sommarjobb.

att Höganäs kommun från och med sommaren 2011 erbjuder samtliga ungdomar som är folkbokförda i Höganäs kommun från årskurs nio till och med årskurs tre på gymnasiet tre veckors sommarjobb med avtalsenlig lön.

att samtliga ungdomar som tackat ja till sommarjobb i Höganäs kommun deltar i en betald introduktionsdag där arbetsgivare och fackföreningar informerar ungdomarna om kommunens verksamhet och organisation samt de anställdas rättigheter.

Höganäs 2010-12-13

Inger Nilsson   Mikael Nilsson   Emma Wennerholm

Notis i Helsingborgs Dagblad 101218 om vår motion.

Dela den här sidan:

Kopiera länk