Interpellationer

Interpellation om partistöd

Interpellation

Kommunalrådet verkar väl förtrogen med kommunallagen. Det tycker vi såklart är bra. Men även vi kan läsa oss till olika saker. När det gäller anställningen av den politiska sekreteraren så finns det ju även andra delar av kommunallagen som berör det ämnet.  Det står till exempel i 2:a kapitlet, § 10 i kommunallagen att om en politisk sekreterare anställts för de förtroendevalda i ett parti, skall detta beaktas när partistödet bestäms.

Vänsterpartiet vill därför fråga högeralliansens företrädare, kommunalråd Peter Kovacs:

På vilket sätt beaktade högeralliansen att en politisk sekreterare anställts när partistödet till fullmäktiges partier bestämdes?

Vänsterpartiet Höganäs
Höganäs 2010-12-14

Inger Nilsson

Notis i Helsingborgs Dagblad 101217 om vår interpellation.

Dela den här sidan:

Kopiera länk