Interpellationer

Interpellation om fackliga organisationers närvaro- och yttranderätt

En grundläggande insikt hos varje person med ett demokratiskt sinnelag är insikten att man inte alltid har rätt. Den i längden bästa politiken bedrivs om många röster får göra sig hörda och om beslutsprocesserna är transparenta. Nu när politiken i Höganäs centraliseras kring kommunstyrelsen ställer därför Vänsterpartiet Höganäs denna fråga till kommunalråd Péter Kovács:

Kommer de fackliga organisationerna ha närvaro- och yttranderätt under de möten som kommer att hållas i utskotten som ligger under kommunstyrelsen?

Vänsterpartiet Höganäs
Höganäs 2010-11-14

Inger Nilsson

Interpellationen uppmärksammades i en notis i Helsingborgs Dagblad 101116.

Dela den här sidan:

Kopiera länk