Debatt

Svar om skatepark vid Kvickbadet

Signaturen ”Låt inte Kvickbadet bli ett nöjesfält” svarade på vår insändare ”Skatepark vid Kvickbadet” under rubriken ”Betongmaffian i startgroparna”. Vår artikel publicerades i Helsingborgs Dagblad 2010-07-05 och ”Betongmaffian i startgroparna” publicerades 2010-07-14.

Vårt svar till ”Låt inte Kvickbadet bli ett nöjesfält”:

Signaturen ”Låt inte Kvickbadet bli ett nöjesfält” verkar inte gilla skateboardåkning. Vi i Vänsterpartiet Höganäs tycker att det är en kul och bra sport som bör uppmuntras och stödjas. Alla ungdomar vill inte delta i organiserad, schemalagd och föreningsdriven idrott. Skateboard är ett gott exempel på spontanidrott. Det är bra att Höganäs kommun byggt skatetramper vid Sim- och sporthallen men att bygga ut där ger oss inte vad som behövs och efterfrågas, nämligen en i Höganäs centralt placerad skateanläggning. Vänsterpartiet Höganäs stödjer Höganäs Skateboardförening i deras arbete att få till stånd en sådan anläggning och vi menar liksom dem att Kvickbadet är den bästa placeringen. På Kvickbadet får skateanläggningen en central och attraktiv placering, vi skapar en mötesplats över generationsgränserna och vi menar att det vore till glädje för såväl skateboardåkarna som för oss andra. På Höganäs Skateboardförenings hemsida kan ni se den utredning om en skateanläggning som Kultur- och fritidsnämnden bekostat. På Facebook finns gruppen Betongpark i Höganäs för den som intresserar sig för frågan.

Insändare publicerad i Helsingborgs Dagblad 2010-08-07 under rubriken ”Skateanläggning välkommen”.

Dela den här sidan:

Kopiera länk