Debatt

Klimatkommunen Höganäs

Naturskyddsföreningen har för tredje gången utvärderat kommunernas klimatarbete. Klimatindex 2010 baseras på en enkät som skickats ut till Sveriges alla kommunchefer. 222 av Sveriges 290 kommuner medverkar. Undersökningen är indelad i tre delar. Del ett utgörs av klimatmål och utsläppsförändringar, del två av transporter, kommunikation och samhällsplanering och del tre av energiomställning och kommunens fastigheter.

Hur gick det då för Höganäs i denna undersökning? Jo, vi fick 18 poäng av 90 möjliga och hamnade på plats 189. Flest poäng, 69, fick Östersund. Bästa skånekommun blev Malmö med 65 poäng. Av 27 medverkande skånekommuner kommer Höganäs på plats sex. Underifrån räknat vill säga!

Även tidningen Miljöaktuellt har miljörankat Sveriges kommuner. I deras undersökning ingår samtliga 290 kommuner. Höganäs placerar sig på plats 123.

Klimatfrågan handlar om vår överlevnad och borde därför inte vara en fråga enbart för de rödgröna. Alla icke-suicidala politiker borde prioritera frågan. Men vi i Vänsterpartiet Höganäs är övertygade om att ett rödgrönt styre i såväl kommun som riksdag hanterar miljöfrågorna bättre än nuvarande blåa styre i riksdag och Höganäs kommun.

Vi hoppas att det arbete med att ta fram ett nytt klimatdokument i kommunen som leds av Sven Augustsson innebär att Höganäs kommun nu kommer att prioritera miljö- och klimatarbete. Ett första steg kan vara att erkänna våra brister och presentera både Naturskyddsföreningens och Miljöaktuellts undersökningar på kommunens hemsida.

Insändare publicerad i Helsingborgs Dagblad 2010-07-17.

Dela den här sidan:

Kopiera länk