Intervjuer

Intervju med Anders R Olsson

Journalisten Anders R Olsson är expert på frågor om yttrandefrihet, offentlighet och integritet. Bland annat har han skrivit boken “Yttrandefrihet och tryckfrihet – handbok för journalister”. Gå gärna in på hans hemsida och läs mer.

Eftersom vi i Vänsterpartiet Höganäs oroar oss för vad som händer med våra demokratiska fri- och rättigheter nu när den borgerliga kommunledningen gör sitt bästa för att privatisera så mycket de kan av vår gemensamma välfärd så har vi bett Anders R Olsson svara på två frågor.

1. Vad innebär det för allmänhetens och massmedias insyn i verksamheten (offentlighetsprincipen) när en kommunal verksamhet privatiseras eller läggs ut på entrepenad?

Svar: ”Det betyder att medborgarnas rätt till insyn i verksamheten försvinner. Privata företags handlingar är, till skillnad från myndigheters, inte ’allmänna handlingar’ i grundlagens mening. Därmed kan medborgarna heller inte kräva att få se dem.”

2. Vad innebär det för de anställdas rättigheter, till exempel meddelarfriheten, när en kommunal verksamhet privatiseras eller läggs ut på entrepenad?

Svar: ”Meddelarfrihet – rätt att lämna upplysningar till journalister eller andra som kan publicera dem – har alla människor, oavsett om de arbetar i privat eller offentlig sektor, eller inte arbetar alls. Men anställda i offentlig sektor som vill lämna uppgifter om något som gäller jobbet har ändå en starkare ställning. Anonymitetsskyddet är starkare. När uppgifter har ’läckts’ från en myndighet är alla andra på myndigheten förbjudna att ens försöka ta reda på vem som gjorde det. Något motsvarande förbud finns inte i privat sektor. Vidare får chefer i offentlig sektor inte på något sätt bestraffa – inte ens muntligen kritisera – en underlydande som talat med journalister. (Undantag gäller förstås om de läckta uppgifterna skyddas av stark sekretess. Sådan sekretess gäller för t ex patientuppgifter i sjukvården och försvarshemligheter.) Chefer i privat har inte helt fria händer att bestraffa anställda som vänt sig till journalister, men betydligt större möjligheter än som finns på myndighetssidan.”

Rösta på Vänsterpartiet om du vill sätta stopp för privatiseringarna av offentlig verksamhet! Vänsterpartiet Höganäs vill riva upp beslutet om utmaningsrätt. Till skillnad från vad borgarna tror är vi inte bara kunder och intresserade av deras så kallade ”valfrihet”, vi är också medborgare!

Dela den här sidan:

Kopiera länk