Debatt

Skatepark vid Kvickbadet

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett beredningsgruppen för Nymbergs fond uppdraget att ta fram ett förslag på hur en skateboardanläggning i centrala Höganäs ska utformas. Eftersom kultur- och fritidsnämnden redan bekostat en utredning om en framtida skatepark i Höganäs utgår vi i Vänsterpartiet Höganäs från att det är den utredningen som nu ska förverkligas. Liksom Höganäs Skateboardförening och kultur- och fritidsnämndens ordförande Hanna Werth anser vi att Kvickbadet är den bästa platsen för en skateanläggning. Kommunens satsning på Kvickbadet med klätterberg, landhockeyrink och minigolfbana gläds vi åt.

Vi delar Peter Kovács uppfattning att Kvickbadet är en ”oslipad diamant” och att området kan och bör utvecklas. Inte bara för skejtarna utan även för oss andra är Kvickbadet den bästa platsen för en skateanläggning.

Insändare publicerad i Helsingborgs Dagblad 2010-07-05.

Dela den här sidan:

Kopiera länk